TEK regeling sinds deze week geopend, ook toegankelijk voor sportclubs

Op 21 maart is het loket voor de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten Energie-intensief MKB) geopend.

Ook sportaanbieders (verenigingen en ondernemers) kunnen een beroep doen op deze tijdelijke tegemoetkoming in de energielasten. Voorwaarde hierbij is dat de energielasten minimaal 7% van de totale omzet bedragen.

26 maart 2023

 

De compensatie kan worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Op deze website wordt de regeling ook verder toegelicht.

Het loket voor de TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur.

Er kan een aanvraag worden ingediend, met terugwerkende kracht, voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

 

 

Energie Financieel Subsidies
Volg ons online