Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Driebanden is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bij een. De eerstvolgende sectieraad vindt in het voorjaar plaats

Volg ons online