Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Snooker is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bijeen.

 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de Sectieraad Snooker welke op dinsdag 18 juni 19:00 uur plaatsvindt op het Bondsbureau van de KNBB, Archimedesbaan 7 Nieuwegein.

Agenda

             1.            Welkom en Opening door Paul Swanenburg, Voorzitter Sectie Snooker KNBB

             2.            Notulen Sectieraad december 2018  (zie www.snooker.nl)

             3.            Verslag van het NK Snooker 2019

             4.            Financiële verslaglegging over 2018 (voor bijlagen zie de website zodra deze beschikbaar zijn)

5.            Verkiezing nieuwe voorzitter. Het bestuur draagt Johan Oenema voor. Andere kandidatenkunnen zich melden bij het bestuur via: snooker@knbb.nl  voor 11 juni 2019.

6.            Verkiezing Bondsraadsleden. Het bestuur draagt John van Gorp voor om de plaats van Manon Melief in te nemen.  

             7.            Plannen voor het nieuwe seizoen

             8.            Sluiting

 

Financieel verslag sectie Snooker 2018

Notulen Sectieraad November 2018

 

 

Volg ons online