Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Snooker is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bijeen.

 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de Sectieraad Snooker welke op dinsdag 20 november 19:00 uur plaatsvindt op het Bondsbureau van de KNBB, Archimedesbaan 7 Nieuwegein.

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan ontvangen wij graag uiterlijk 16 november uw aanmelding per e-mail naar r.hudepohl@knbb.nl

 

Klik hier voor de volledige vergaderbrochure

Klik hier voor een korte introductie van de bestuurskandidaten
 

De voorlopig agenda van deze sectieraad:
1.            Welkom en Opening door Garmt Kolhorn, Voorzitter KNBB

2.            Notulen Sectieraad

3.            Verslag van de periode na de vorige Sectieraad tot nu

4.            Verkiezing nieuwe bestuursleden

5.            Begroting 2019, incl. verwachte realisatie 2018

6.            Verkiezing Bondsraadsleden, Sander Tierolf is beschikbaar voor een nieuwe termijn

7.            Afspraken verdere ontwikkelingen

8.            Sluiting

___________________________

 

Volg ons online