Sectieraad

Het controlerend orgaan van de Sectie Snooker is de Sectieraad. Deze bestaat uit alle aanwezige leden en komt twee keer per jaar bijeen.

Financieel verslag sectie Snooker 2018

Notulen Sectieraad November 2018

Notulen Sectieraad Juni 2019

 

Volg ons online