KNBB Sectie Snooker zoekt bestuurders

Gezocht per direct: voorzitter, secretaris, wedstrijdleiding

Gezocht op termijn: communicatie

11 oktober 2021

Dat KNBB Sectie Snooker volop in beweging is, en dat het hen niet aan initiatieven ontbreekt, dat blijkt wel uit de vernieuwende (en: grotendeels succesvolle) opzet van het Open NK Snooker 2021 en het vinden van de nieuwe naamgever van de Eredivisie Snooker.

Wie deel wil uitmaken van deze leuke club en een bijdrage wil leveren aan de groei van snooker in Nederland, heeft heel wat mogelijkheden beschikbaar. Immers, van het huidige bestuur zal voorzitter Johan Oenema per 20 november 2021 zijn functie neerleggen. Bestuurslid communicatie Tonnie Kok zal zijn termijn als bestuurslid niet verlengen met nog eens drie jaar, maar blijft wel aan tot er vervanging is gevonden. En tevens staan nog open de functies secretaris en wedstrijdleiding.

Derhalve zoekt KNBB Sectie Snooker naar nieuwe bestuursleden die Johan en Tonnie kunnen vervangen, en die de openstaande plekken willen opvullen. Het meest urgent is de opvulling van de functies voorzitter en communicatie, al is de invulling secretaris en wedstrijdleiding ook belangrijk. En wil je graag helpen, maar liever niet in een bestuursfunctie, dan kan dit ook. Zo kunnen er ook verschillende commissies komen die het bestuur kunnen adviseren dan wel werk uit handen kunnen nemen.

Onderstaand de omschrijvingen van de openstaande functies, die ook zijn opgenomen in onze Vacaturebank. Heb je interesse in één van deze functies, of wil je meer informatie, graag mailen naar snooker@knbb.nl en dan nemen wij contact met je op.

 

 

Functiebeschrijving voorzitter

 • Leiden van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het Bestuur en leden.
 • Leiden van het bestuur.
 • Initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vertegenwoordigen van de sectie binnen de Bondsraad.

 

Functiebeschrijving communicatie

 • Het zoveel mogelijk promoten van de Sectie Snooker via de diverse kanalen die tot de beschikking staan van de Sectie Snooker.
 • Regelmatig stukjes plaatsen op website en socioal over toekomstige toernooien, competitie enz. kortom een functie die de mensen weer enthousiast moet maken voor snooker.

 

Functiebeschrijving secretaris

 • Het opstellen van agenda voor de bestuurs- en sectievergadering in overleg met de voorzitter en het verzenden hiervan.
 • Het maken van een actielijst van de tijdens de vergaderingen besproken punten.
 • Het opstellen van de notulen van alle vergaderingen. In de bestuursvergadering worden alle ingekomen stukken, alsmede alle uitgaande correspondentie behandeld door de secretaris.
 • Het initiatief nemen tot het wijzigen en herzien van reglementen, statuten etc. 
 • Tevens zullen er verschillende andere taken aan de functie toegevoegd kunnen worden in overleg met de rest van het bestuur. Zoals bijvoorbeeld betrokken zijn bij de organisatie van evenementen zoals het NK etc.

 

Functiebeschrijving wedstrijdleiding

Algemene taken:

De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de teamcompetitie, bekercompetitie en de organisatie rondom de diverse ranking toernooien.Tevens zullen er verschillende andere taken aan de functie toegevoegd kunnen worden in overleg met de rest van het bestuur. Zoals bijvoorbeeld betrokken zijn bij de organisatie van evenementen zoals het NK etc.

 

Wedstrijdleiding taken:

 • Zorg dragen voor de inschrijvingen van de teams.
 • Controleren teaminschrijvingen in het wedstrijdprogramma van de KNBB.
 • Zorg dragen voor een juiste administratieve verwerking van teamwijzigingen.
 • Opstellen wedstrijdprogramma.
 • Het opzetten en organiseren van de diverse ranking toernooien.
 • Controleren en zo nodig corrigeren uitslagen.
 • Het opstellen van de wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen.
 • Het communiceren coördineren met de DRA over wedstrijdleiding en scheidsrechters.

 

(Bovenstaande taken zullen altijd in overleg worden gedaan met het bestuur en ook deels worden verzorgd door het Bondsbureau)

 

 

Interesse in één van deze functies? Graag mailen naar snooker@knbb.nl en dan nemen wij contact met je op.

 

Tekst: KNBB Sectie Snooker
Intro/bewerking: KNBB
Sfeerfoto: Corné Kuijpers

Secties Snooker Vrijwilligers
Volg ons online