Zorgelijke daling ledenaantal KNBB

Daling van het ledenaantal versnelt: voor het eerst boven de 10% verlies!

Dit ondanks een aantal mooie ontwikkelingen voor biljarten, pool en snooker
 

31 maart 2023

NIEUWEGEIN - Het ledenaantal van de KNBB vertoont al jaren een tamelijk stabiel patroon, met eigenlijk ieder seizoen wel een lichte daling. Soms net iets zwaarder, soms iets gecamoufleerd door een opleving in een bepaalde categorie of discipline. Maar meestal een lichte daling die vrij voorspelbaar is en ook wel voorstelbaar, gezien het relatief hoge aantal oudere leden.

Mede onder invloed van corona heeft ons ledenaantal afgelopen jaar geen bescheiden daling gekend, maar een ware duikvlucht gemaakt. Er waren begin vorig jaar bijna 5000 opzeggingen, en deze werden later in het jaar met zo’n 1200 aanmeldingen beperkt goedgemaakt, waardoor onder de streep een ledendaling van ruim boven de 10% overbleef.

Een zorgelijke daling! Overigens wel eentje waar wij al jaren op wijzen, omdat er een moment komt dat verschillende risico’s samenkomen (oudere achterban, financieel minder daadkrachtige achterban, te weinig met de tijd meegegroeid productaanbod, te weinig aanbod of meerwaarde voor recreatieve spelers) en de daling flink zullen versnellen. In dit geval ligt het voor de hand dat de combinatie corona/energieprijzen/inflatie heeft gezorgd dat de bij ons aangesloten verenigingen nog kritischer hebben gekeken of de bestaande lidmaatschappen wel echt nog meerwaarde hadden.

Deels dienen we dus kritisch naar onszelf te kijken, als KNBB en als afzonderlijke secties, omdat een deel van de teruggang ook op eigen conto kan worden geschreven. Zie de genoemde kwetsbaarheden en risico’s – daar had beter en vroegtijdiger op kunnen worden ingespeeld.

Toch zijn er ook positieve punten te noemen: het aantal biljarters, dat lijkt landelijk gezien eerder te stijgen dan te dalen. Kijk naar onze poolzalen in de horeca: velen zitten iedere avond bomvol. Kijk naar onze positie op de landelijke sportdeelname-index: daar zijn we onlangs voor het eerst in jaren weer eens in de top 10 gekomen. Kijk naar de media-aandacht: er is inmiddels meer live biljarten dan ooit op Nederlandse tv en ook online, en dit heeft vanzelfsprekend een positieve invloed op het aantal potentiële nieuwe (danwel terugkerende) spelers. Allemaal zaken waarop de KNBB zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet.

Maar het zorgelijke is: ondanks deze positieve ontwikkelingen daalt het ledenaantal van de KNBB nog steeds – en dit jaar dus zelfs sterker dan ooit. Veel clubs hebben (mogelijk uit oogpunt van kostenbesparingen) direct na de laatste lockdown leden van de lijst afgevoerd, veelal de niet-competitie spelende leden. Hoezeer ook begrijpelijk puur financieel gedacht, het is voor de clubs zelf, voor de KNBB én voor de spelers van groot belang deze niet-competitiespelende leden niet van de ledenlijst af te halen, maar juist als clublid toe te voegen! Niet alleen zijn clubs dit statutair verplicht, het is voor iedereen die biljarten in Nederland een warm hart toedraagt van het grootste belang. (Zie hier een overzicht waarom het aanmelden van clubleden zo belangrijk is.) Immers, hoe groter de KNBB, des te groter onze invloed richting beleid, des te meer inzet op promotie en zichtbaarheid van biljarten, des te meer subsidies of regelingen voor biljartzalen, des te kleinere reisafstanden etc.

De aanzienlijke waarde van de KNBB voorclubs en spelers, ja dus ook de waarde voor niet-competitie spelende leden, hebben wij opgesomd in dit overzicht.

 

 

Heeft u als club leden die nog niet zijn aangemeld, en wilt u ook gebruikmaken van het speciale €5-tarief? Mail dan info@knbb.nl o.v.v. “Aanmelden leden” en wij nemen contact met u op. Of, meld ze direct aan bij de Ledenadministratie la@knbb.nl o.v.v. “Aanmelding 5-Euro leden”. Aanmelden als clublid van de KNBB kunnen spelers ook zelf doen, dit kan hier.

Over het waarom van het niet aanmelden of zelfs afmelden van clubleden, hebben wij een enquête toegestuurd naar de secretarissen van alle clubs die dit jaar veel leden hebben afgemeld.

 

Tekst & infographic: KNBB

KNBB Leden/Lidmaatschap
Volg ons online