Transparant, eerlijk en samen sterker

Willem La Riviere: een directeur en inspirator die zich graag onder de mensen begeeft

25 mei 2020

ROTTERDAM - De functie van directeur van de KNBB (biljartbond) is boeiend, complex, uitdagend, veelzijdig en lijkt Willem La Riviere op het lijf geschreven. De 49-jarige Rotterdammer geeft vanuit het bondsbureau leiding aan een middelgrote sportbond met zo'n 30.000 leden en 1200 aangesloten verenigingen. Hij koestert de grote kampioenen (Dick Jaspers en Therese Klompenhouwer) in zijn land, maar is er bovenal voor alle biljarters in alle disciplines en rangen. ,,Mijn motto is: transparant, eerlijk en samen.''

 

 

Paspoort:
Naam: Willem La Riviere
Leeftijd: 49
Woonplaats: Rotterdam
Gehuwd met: Nancy
Kinderen: zoon van 20, dochter van 15
Beroep/functie: Directeur KNBB
Wanneer gestart bij KNBB: 2005 als bestuurslid, 2007 als breedtesport coördinator, 2008 interim directeur, 2010 directeur 
Sporten: Ben gek op sport en kijk graag naar een heleboel verschillende sporten. Maar uiteraard ligt mijn hart bij de biljartsport.

 

 

Frits Bakker: Voor die vele duizenden biljarters in het land: wie is eigenlijk Willem La Riviere? Vertel eens iets over jezelf, niet alleen als directeur, ook over je verleden.
Willem La Riviere: Ik ben op mijn 14e jaar in aanraking gekomen met biljarten en speelde toen bijna dagelijks met vrienden in een café op de kleine tafel. Met die vriendengroep gingen we ook regelmatig naar de stad. De meesten gingen voor tafelvoetbal, ik ontdekte daar voor het eerst een pooltafel. Op deze witte munttafel met een rood laken raakte ik pas echt verknocht aan de biljartsport. Ik speelde al snel in competities en andere toernooien, toen nog bij de BNP/NPF, want de KNBB bestond destijds alleen nog uit carambole/driebanden. In 1995 werd ik als vrijwilliger actief binnen de BNP/NPF in de functie van voorzitter van de spelerscommissie. Ik had al snel de beschikking over een eigen tafel en maakte veel trainingsuren. Uiteindelijk wist ik de Nederlandse top-tien te behalen.

Niet alleen droomde ik van de top als speler, maar ook van een eigen lokaliteit. Voor die droom heb ik veel opzij gezet. Vanaf het laatste jaar Meao heb ik vijf jaar in verschillende pool-, snooker- en biljartzalen gewerkt, waaronder SPC Capelle, Matchroom, Lijnbaan en Thurston. Roy van Straalen heeft in die tijd veel voor mij betekend. Maar helaas werd deze droom in één klap een nachtmerrie na een heftige overval.

Daarna ben ik in de cultuursector terecht gekomen, omdat grafische vormgeving, muziek en kunst een andere passie van mij zijn. Daar heb ik veel producties gemaakt en evenementen, congressen en concerten georganiseerd. In 2004 ben ik door een blessure gestopt met het wedstrijdspelen. Ik ben na het behalen van een Europese trainerslicentie de vereniging PoolPlay gestart, waarbinnen ik naast mijn baan honderden lessen, clinics en open dagen heb georganiseerd. In 2005 heb ik The Road to Glory, een instructieboek over poolbiljarten geschreven en ik startte dat jaar de webwinkel poolkado.nl.

Rond die tijd was ik ook als bestuurslid binnen de KNBB aktief. Als bestuur haalden we toen diverse grote evenementen naar Nederland, zoals de Mosconi Cup, World Pool Masters en de World Cup of Pool. Was een mooie tijd, zeker ook omdat het ons lukte om deze events op tv te krijgen. Eind 2006 kwam er bij de KNBB een vacature als Breedtesport coördinator vrij, waarop ik met succes heb gesolliciteerd. In 2008 werd ik aangesteld als interim-directeur. De belangrijkste opdracht was om de bond financieel gezond te maken. Na drie jaar interim werd ik door de bondsraad benoemd tot directeur KNBB, waar ik uiteraard enorm dankbaar en trots op ben.

 

 

Frits Bakker: Wil je voor de outsiders in het kort eens uitleggen hoe de organisatorische structuur van de KNBB eruitziet. En ook: de disciplines met hoeveel spelende leden per onderdeel.
Willem La Riviere: Binnen de KNBB vertegenwoordigen we een heleboel spelsoorten, wat het ook zo boeiend en divers maakt. We hebben de sectie snooker, sectie pool, sectie driebanden en sectie carambole die vallen onder de koepel KNBB. Iedere sectie heeft een sectiebestuur, dat vooral belast is met het organiseren van de vele competities en wedstrijden. De koepel staat onder leiding van het bondsbestuur, verantwoordelijk voor de gehele KNBB. De bestuurslagen zijn vrijwilligers, die elk seizoen een enorme berg werk verzetten, waar ik een enorme waardering voor heb. Het bondsbureau valt onder de eindverantwoordelijkheid van de koepel, faciliteert de secties en voert het door de Bondsraad vastgestelde beleid uit.

 

 

Frits Bakker: Wat is jouw belangrijkste rol als directeur daarin, vooral de prominente rol tijdens grote toernooien, maar bovenal de directeur achter de schermen. De organisatie van het bondsbureau. 
Willem La Riviere: Als directeur van een middelgrote sportbond komt er iedere dag een enorme complexiteit aan taken en vragen op je af. Je bent een spil achter en voor het web en wordt vaak in stelling gebracht als er kansen of problemen zijn en als de KNBB vertegenwoordigd moet worden. Zo vertegenwoordig ik de KNBB binnen instanties als het NOC*NSF bijvoorbeeld, maar ook doe ik een groot deel van de onderhandelingen met partners. Naast het aansturen van het bondsbureau, waar in totaal 5 medewerkers werken, faciliteren we in het bondsbureau drie sportbonden (KNBB, GO en NDB). Geen werkdag is voor mij hetzelfde en in de avonden en de weekenden gaat het gewoon door. Ik ben graag heel dicht op de mensen en vind het ook leuk als mensen mij rechtstreeks benaderen met hun vragen en ideeën. Maar soms, helaas ook met de minder leuke kant van sport, zoals klachten of nog erger, meldingen van doping/SI overtredingen. Maar ook dat hoort er bij. Mijn motto is transparant, eerlijkheid en samen sterker. Ik ben er dan ook heel trots op wat we de laatste jaren met het hele team als KNBB hebben bereikt en als sport/spel. Kijk alleen al naar de vele competities waaraan totaal zo'n 5.000 teams meedoen. En al die mooie evenementen die we ieder seizoen weer vanuit de kracht van samenwerking weten neer te zetten!

 

"Mijn motto is: transparant, eerlijkheid en samen sterker"

 

 

Frits Bakker: Hoe groot is de invloed van COVID 19 op de sport in het algemeen en biljarten in bijzonder in deze laatste, turbulente maanden? Is er sprake van een zekere paniek onder lokaalhouders, organisatoren, krijg je signalen door van zorgen over sponsoring, is er ledenverlies? 
Willem La Riviere: Het is een heel moeilijke tijd waarin we nu leven. Zo'n crisis hebben we nog nooit meegemaakt. Niet als mensen, niet als land en dus ook niet als sportbond. Verschrikkelijk vind ik de onzekerheid voor de lokaalhouders en de zorgen die zij nu hebben. Of ze wel nog open mogen, of ze het gaan redden en de zorgen voor alle medewerkers. Maar het ergste is dat deze ziekte voor sommige van onze leden fataal is. Zo triest voor families en nabestaanden.
Sinds de uitbraak van Covid-19 ben ik elke dag wel met corona bezig. Ik werd al snel het verzamelpunt van de vragen en ben dagelijks in contact met andere sportbonden, overheid en NOC*NSF.

Gelukkig is er veel veerkracht onder onze leden. Er ontstaan mooie ideeën, zoals het steunfonds voor biljarthoreca dat de KNBB is begonnen en de actie sportersvoorelkaar.nl bijvoorbeeld. Maar ook vind ik het heel bijzonder dat er zoveel begrip was voor het noodgedwongen moeten beëindigen van de competities. Geloof mij, dat was zeker geen eenvoudige beslissing die de secties en bondsbestuur als eenheid hebben genomen. Als ik dan zie dat er niet alleen begrip is, maar dat er zelfs minder ledenverlies is dan vorig jaar, dan ben ik oprecht trots en dankbaar naar al onze leden toe. Dit toont de saamhorigheid en het onderlinge vertrouwen aan wat we als KNBB dan ook graag willen uitstralen. Een bond voor en van alle biljarters! Paniek is er niet zozeer, maar zeker de laatste weken zie je dat veel lokaalhouders nog niet zeker weten wanneer ze open mogen. We hebben onderzoek onder lokaalhouders gedaan en daar kwam uit dat 47% denkt het niet te redden als zij tot 1 september dicht moeten blijven. Dat baart zorgen en daarom zetten we ons de laatste weken enorm in met lobbyen om zoveel als mogelijk lokalen open te krijgen.

 

 

Frits Bakker: Is de KNBB vooral in deze Coronaperiode voortdurend in gesprek met NOC*NSF? Hoe gaat die instantie bijvoorbeeld om met de richtlijnen van RIVM?
Willem La Riviere: Wij krijgen sinds de uitbraak veel steun vanuit NOC*NSF. Binnen NOC*NSF zijn we meteen overgestapt op digitale vergaderingen en werkgroepen om zo onderwerp-gebonden aan de slag te gaan. Zoals werkgroep 1,5 meter, werkgroep verenigingen, crisisteam en directeurenoverleg. Ook krijgen we wekelijkse updates en zijn er losse overleggen. Paar weken geleden hebben we met andere sportbonden, die vooral aan horeca gerelateerd zijn, met succes gepleit voor een aparte positie binnen de binnensport. Inmiddels heeft NOC*NSF in haar 'position paper' stelling genomen dat de biljartsport met de horecalijn open zou moeten kunnen gaan. Het is nu aan de overheid om hierover een besluit te nemen. Niet alleen zet NOC*NSF zich samen met bonden in op het gefaseerd openen van de sport zelf, maar ook willen wij borgen dat het dan verantwoord gebeurt. NOC*NSF heeft een algemeen sportprotocol opgesteld dat is getoetst door het RIVM. En als KNBB hebben wij al heel snel een protocol specifiek voor biljarten gepubliceerd waarop een heleboel suggesties zijn gekomen en we onlangs daardoor een derde versie hebben gepubliceerd. Belangrijkste vraag, die wij eerder bij instanties hebben laten toetsen, is de kans op overdracht van besmetting via materalen zoals het laken.

 

 

Frits Bakker: Wat doet NOC*NSF in financieel opzicht voor bonden en clubs in deze crisistijd? 
Willem La Riviere: NOC*NSF en bonden hebben in de eerste fase van de crisis vooral ingezet om de steunmaatregelen van de overheid ook voor de sportverenigingen en sportondernemers open te krijgen. Kan wel zeggen dat dit gelukt is. Zeker met de openstelling van de TOGS-regeling bleek al snel dat meerdere SBI-codes, waar vooral biljartlokaliteiten onder vallen, niet binnen de regeling vielen. We hebben dit meteen gesignaleerd, zelfs bij meerdere Kamerleden. Ik ben dan ook blij dat dit snel was aangepast en bijna alle verenigingen en lokaliteiten van één of meerdere steunmaatregelen gebruik konden maken. Als KNBB is er nog geen enkele regeling waar we gebruik van kunnen maken, omdat wij in deze periode nog nauwelijks omzetverlies hebben, maar gelukkig hebben we door ons goede financiële beleid van de laatste jaren voldoende buffer opgebouwd om een stootje te kunnen opvangen.

 

"Als KNBB is er nog geen enkele regeling waar we gebruik van kunnen maken, omdat wij in deze periode nog nauwelijks omzetverlies hebben, maar gelukkig hebben we door ons goede financiële beleid van de laatste jaren voldoende buffer opgebouwd om een stootje te kunnen opvangen"

 

 

Frits Bakker: Hoezeer heeft de crisis jouw inzet/ambities/prioriteiten voor de KNBB beïnvloed. Media-aandacht (NOS/Ziggo/Kozoom) tijdens grote toernooien was één van de speerpunten om biljarten in eigen land en wereldwijd te promoten. Heeft de crisis het accent voor de komende tijd zonder toernooien verlegd?
Willem La Riviere: Wat waren we goed op weg met de promotie van onze mooie sport. Jaren investeren in relaties en in public relations zagen we eindelijk vertaald worden in een toename aan media-aandacht voor de biljartsport. Met de vele uren op ZiggoSport van de World Cup in oktober als één van de hoogtepunten. Dat is ook meteen een grote reden waarom iedere biljartliefhebber, vereniging, lokaliteit en collega-bond zich zou moeten verbinden aan de KNBB. Hoe groter we met elkaar zijn als biljartsport hoe meer we voor elkaar krijgen. Niet alleen om meer evenementen en media-aandacht te bewerkstelligen maar ook kunnen we dan een sterkere lobby inrichten richting de overheid en bedrijfsleven. Kijk eens hoe belangrijk een lobby nu in deze crisistijd is.

 

"Kijk eens hoe belangrijk een lobby nu in deze crisistijd is"

 

Het is verschrikkelijk balen dat kleine en grote evenementen vanwege Corona afgelast moesten worden. Zo erg voor al die mensen die bij de organisatie betrokken zijn. De Landsfinale, Vijfkamp, Bekerfinale, EK Driebanden, NK Pool en NK Snooker om maar een paar evenementen te noemen. Maar het is heel mooi om te zien dat we met succes deze teleurstelling weten om te zetten in positieve energie. Enorm veel waardering voor de flexibiliteit van de secties en organisatoren zoals BEN. Dat de gezamenlijke inzet en ambitie zich heeft vertaald in het binnenhalen van EK Driebanden 2021 en de World Cup driebanden tot en met 2024 is fantastisch voor de toekomst van onze sport.

 

"Dat de gezamenlijke inzet en ambitie zich heeft vertaald in het binnenhalen van EK Driebanden 2021 en de World Cup driebanden tot en met 2024 is fantastisch voor de toekomst van onze sport"

 

Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we de positieve lijn die we voor de crisis te pakken hadden, kunnen doorzetten. Naast de voorbereidingen voor de evenementen en promotie zelf zetten we ons momenteel ook in om deze in programma's te vertalen naar blijvende (maatschappelijke) impact. Kijk hoe we het EK poolbiljart 2018 hebben weten te vertalen in SmartPool. Er zijn nu 47 middelbare scholen waar kinderen in de brugklas tijdens de wiskundeles kennismaken met onze sport, dat is toch te gek. We zijn nu bezig met nieuw lesmateriaal en uitbreiding met Smartsnooker en in de toekomst wellicht Smartbiljart. En naast Smart hadden we al in het voorjaar het programma Tijd voor Krijt willen lanceren maar dit wordt nu uitgesteld naar het einde van dit jaar. Met Tijd voor Krijt willen we biljart inzetten als middel om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Echt een heel waardevol programma. Kortom, ondanks dat er een en ander nu stilligt door Corona zijn we al volop bezig met de toekomst.

 

"Met Tijd voor Krijt willen we biljart inzetten als middel om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan"

 

 

Frits Bakker: Waar staan we op dit moment met betrekking tot de nieuwe start? Wat is jouw verwachting voor de komende tijd? Is september, in jouw beleving, een reële optie om de competitie te starten? En in welke vorm (afstand, verplaatsing van spelers, publiek, RIVM eisen)?
Willem La Riviere: Ik speel in een regionale KNBB-competitie en mis het spelen dan ook zelf enorm. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om weer samen met vrienden iedere week op stap te mogen gaan om een potje te gaan spelen. Zoals het er nu naar uitziet mogen wedstrijden en competities weer vanaf 1 september. De secties zijn dan ook daar volop mee bezig om alles op tijd gereed te krijgen. Met de PK's is de eerste inschrijving voor het nieuwe seizoen inmiddels geopend en over enkele weken gaat de inschrijving voor de nationale competities van driebanden en carambole open waarna snooker en pool later zullen volgen. Er vanuit gaande dat er geen tweede golf komt gaat in september alles weer van start. Als we als spelers dan de maatregelen in acht nemen en onze verantwoordelijkheid nemen dan moet dat goed gaan. Neemt niet weg dat we vanuit de KNBB alles nauwlettend in de gaten zullen houden en ingrijpen als dat nodig is of ons door de overheid wordt opgedragen. Omdat reserveren binnen horeca één van de eisen is die de overheid heeft gesteld en omdat het vanuit veiligheid wenselijk is dat een en ander ordentelijk gaat verlopen lanceren wij binnenkort een reserveringsapp. Met deze app en website willen we de lokaliteiten helpen. Door met een mooie oplossing klanten en speelplekken aan elkaar te verbinden maken we het spelen straks niet alleen wat veiliger maar ook helpen we lokaliteiten hiermee aan klandizie. Meer kan ik er nog niet over vertellen maar zodra dat wel kan zullen we dit op www.knbb.nl bekendmaken. Dus houd de website in de gaten!

 

"Omdat reserveren binnen horeca één van de eisen is die de overheid heeft gesteld en omdat het vanuit veiligheid wenselijk is dat een en ander ordentelijk gaat verlopen lanceren wij binnenkort een reserveringsapp. Met deze app en website willen we de lokaliteiten helpen"

 

 

Frits Bakker: Hoe gaat de KNBB dat in de komende weken communiceren met de achterban?
Willem La Riviere: Meteen met de start van de crisis hebben we www.knbb.nl/coronavirus ingesteld en daaronder bijna dagelijks berichten en updates geplaatst, wat we zolang als het nodig is zullen blijven doen. Dit bleek een goede zet te zijn, want inmiddels wordt dit dagelijks door veel mensen bezocht. Ook sturen we regelmatig Corona updates naar onze districten en zelfs naar de collega-biljartbonden. Kortom, zodra we nieuws hebben wordt dit meteen op de verschillende websites en social media geplaatst. Daarnaast wordt specifieke informatie over inschrijven straks ook rechtstreeks naar teamleiders en/of licentiehouders gestuurd.

 

 

Frits Bakker: Welke plaats neemt de KNBB met zijn aantal leden in Nederland in en binnen het mondiale biljarten?
Willem La Riviere: De KNBB heeft circa 30.000 leden en 1200 aangesloten verenigingen. Wij zijn daarmee internationaal best een grote biljartbond. In hoeverre dit zich verhoudt tot andere landen is niet zo interessant, wat wel interessant is: hoe het kan dat de KNBB een professionele organisatie heeft en veel van de federaties in onze omliggende landen niet. Het voordeel van samenwerking zie je hierin goed terug. Doordat we in Nederland driebanden, pool, snooker en carambole hebben gebundeld, zijn we niet alleen groter dan wanneer we allemaal apart zouden zijn, maar kunnen we daardoor ook meer bieden en organiseren. Moet je nagaan: als de collega-bonden en alle andere biljartliefhebbers zich ook met ons verbinden, wat we dan gezamenlijk kunnen betekenen voor de toekomst van de biljartsport!

 

"Doordat we in Nederland driebanden, pool, snooker en carambole hebben gebundeld, zijn we niet alleen groter dan wanneer we allemaal apart zouden zijn, maar kunnen we daardoor ook meer bieden en organiseren. Moet je nagaan: als de collega-bonden en alle andere biljartliefhebbers zich ook met ons verbinden, wat we dan gezamenlijk kunnen betekenen voor de toekomst van de biljartsport!"

 

 

Frits Bakker: Want welke plaats neemt biljarten nu in Nederland in?
Willem La Riviere: Het is maar net hoe je het bekijkt. Bij NOC*NSF zijn 76 sportbonden aangesloten en staan we qua ledenaantal, geloof ik nu in de top 25. Als je de spelers van collega-biljartbonden en de recreatie erbij neemt, zouden we richting de top-tien gaan. Maar omdat de media, overheid en instanties vaak alleen kijken naar de ledenaantallen van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, is het zo jammer dat deze spelers niet meetellen. Daarom is het ook zo van belang dat de aangesloten verenigingen al hun leden opgeven, dus ook de leden die geen competitie spelen. Het lidmaatschap voor deze zogenaamde grijze leden is slechts €5,- per jaar(!). Met een bijdrage van slechts twee kopjes koffie per jaar kun je dus het verschil maken en jouw geliefde biljartsport laten groeien.

 

"Omdat de media, overheid en instanties vaak alleen kijken naar de ledenaantallen van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, is het zo van belang dat de aangesloten verenigingen al hun leden opgeven, dus ook de leden die geen competitie spelen"

 

 

Frits Bakker: Zoals gezegd: in Nederland zijn behalve de KNBB leden nog een veelvoud aan biljarters actief in zogenaamde wilde bonden. Wat doet de bond eraan om zo veel mogelijk van die spelers binnen te halen? Wat heeft de KNBB die spelers te bieden?
Willem La Riviere: Allereerst geef ik graag aan dat wij als KNBB niet spreken van wilde bonden, maar collega-biljartbonden. Sommige van deze bonden bestaan al tientallen jaren en verdienen het niet om wild genoemd te worden. We bieden niet alleen competities (sport), maar veel meer. Denk aan lobby, promotie en evenementen zoals ik al eerder noemde, maar denk ook aan bijvoorbeeld reglementering, ICT/softwareontwikkeling, gehandicaptensport, opleidingen, verenigingsondersteuning, juridische helpdesk. Diensten waar iedereen wat aan heeft. Hoe georganiseerder we als biljartsport zijn hoe meer we kunnen betekenen en dus hoe meer diensten er aangeboden kunnen worden. Kortom, hoe meer leden we gezamenlijk hebben, hoe sterker we als biljartsport/spel zijn! Ik nodig dan ook graag iedere collega-biljartbond uit om met ons samen te werken.

 

 

Frits Bakker: Hoe zie jij de toekomst van het mondiale biljarten na de breuk tussen UMB en PBA, de verleiding voor topspelers om voor profcontract te zwichten. Wat zou de wereldbond moeten doen om alle, of zo veel mogelijk topspelers binnen zijn organisatie te houden?
Willem La Riviere: Ik geloof in samenwerking, omdat je samen altijd verder komt dan alleen. Maar ik geloof ook in de sportregels die we internationaal onder de vlag van het IOC en WCBS met elkaar hebben afgesproken. Denk aan een veilige sportcultuur voor iedereen die deelneemt. Binnen de UMB, waar wij als KNBB via de CEB deel vanuit maken, zijn deze sportregels geborgd. Kijk bijvoorbeeld naar onderwerpen zoals matchfixing, SI en doping. Daarnaast heb je te maken met een overvolle speelkalender en ik weet als geen ander hoe lastig het is om aan alle evenementen een plek op de kalender te kunnen waarborgen. Kijk alleen maar al naar de vele honderden evenementen/competities in Nederland. Natuurlijk vind ik het persoonlijk heel jammer als er scheuring is en dat spelers het gevoel hebben dat ze moeten kiezen. Maar ik heb vertrouwen in de betrokkenen dat zij uiteindelijk tot een vorm van samenwerking komen waarbinnen alle organisaties de sportregels respecteren en daardoor de biljartsport nog meer zal gaan floreren.

 

 

Frits Bakker: Het Nederlandse driebanden mag zich verheugen in de beste mannelijke speler (Dick Jaspers) en beste vrouwelijke speelster (Therese Klompenhouwer) van de wereld. Die weelde is uniek voor zo'n klein landje. Heeft dat de KNBB top geïnspireerd om al die grote toernooien binnen zijn grenzen te halen?
Willem La Riviere: Het is inderdaad fantastisch dat we twee grote, mondiale kampioenen in huis hebben. Ik ben er trots op dat we als Nederland twee van deze ambassadeurs hebben. Ik denk wel eens terug aan hoe Therese elke dag het oude bondsbureau binnenkwam voor haar dagelijkse training van Christ van der Smissen. Vele duizenden uren en dagen van inzet en doorzettingsvermogen hebben ze naar de top gebracht en dat verdiend veel respect. En inderdaad zorgt dat ook voor inspiratie. Niet alleen inspiratie voor andere spelers om meer te gaan trainen, ook voor ons als KNBB. Natuurlijk is de basis van alles de breedtesport, maar het helpt dat we toppers in huis hebben en daar past een doordachte evenementenambitie ook bij. Want door deze evenementen kunnen de biljartliefhebbers live vanaf de tribune, Kozoom of tv zelf getuige zijn van hoe mooi driebanden is. Ik ben ervan overtuigd dat ze dit allemaal mee terug naar huis nemen of naar hun club en zich dan ook een beetje Dick Jaspers of Therese Klompenhouwer voelen.

 

"Natuurlijk is de basis van alles de breedtesport, maar het helpt dat we toppers in huis hebben en daar past een doordachte evenementenambitie ook bij"

 

Tekst: Frits Bakker
UItgelichte foto: EPBF (EK Pool met Jimmy Worung)
Foto's: KNBB, Stefan Osnabrug (NK Chinese 8-ball), Andre van Hattem (Landsfinale 2018), Jan Rosmulder/BiljartBallen (Landsfinale nieuwe stijl 2019)

KNBB Riviere, Willem La
Volg ons online