Stand van zaken biljarten & corona wetgeving

1 juni of 1 september: wat is de stand van zaken voor biljarthoreca, wat is de stand van zaken voor binnensport (verenigingen), en wat wordt gedaan om de belangen te dienen van diegenen die pas op 1 september open zouden kunnen?

22 mei 2020

UPDATE 22 MEI:

Wij ontvangen momenteel veel vragen of en in welke gemeenten accommodaties open mogen. Of accommodaties open mogen is een besluit van de overheid, uiteraard doen wij er als KNBB alles aan om de besluitvorming positief te beïnvloeden.

De onduidelijkheid over wat horeca is en wat binnensport is maakt dat diverse gemeenten blijkbaar nog niet aan kunnen geven wat de ruimte voor ondernemers is. Deels kan dit met de SBI-code, waar een accommodatie onder is ingedeeld, te maken hebben. Is de accommodatie met een SBI-code 55-56 ingedeeld zou er sowieso geen probleem moeten zijn omdat dit codes zijn die verbonden zijn aan logies- maaltijd en drankverstrekking. Maar diverse accommodaties zijn onder de groep Cultuur, sport, recreatie 90,91,92,93 ingedeeld en dat maakt het niet duidelijker voor accommodaties met een horecavergunning. Er is nu de situatie aan het ontstaan dat in bepaalde gemeenten er wel al duidelijkheid is en in andere gemeenten niet. De onzekerheid en ongelijkheid die hiermee gepaard gaat vergroot de kans op onrust en zorgen.

Naar de mening van de KNBB is er een verschil tussen horecagelegenheden met spelaanbod (zoals bijvoorbeeld met een of meerdere: pool, biljart, snookertafels, airhockey, tafelvoetbal, flipperkasten, dartbord, photoplay, etc) en sportverenigingen met horecavergunning en spelaanbod. Het eerste valt naar de mening van KNBB onder horeca en het laatste valt onder binnensport, waarover de KNBB en het NOC*NSF stelling hebben ingenomen dat ook deze accommodaties met de openstelling van de horeca open zouden moeten kunnen.

Daarbij neemt de KNBB het standpunt in dat het spelen van competities/wedstijden binnensport is maar het recreatief spelen onder spel valt en dus niet onder binnensport. En dat het recreatief spelen in accommodaties, die zich houden aan het protocol KHN en het protocol verantwoord biljarten, op verantwoorde wijze kan. Maar het is aan de overheid om te bepalen of het daadwerkelijk wordt toegestaan.

KNBB heeft het probleem, waar accommodaties tegen aan lopen, eerder onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer en via NOC*NSF bij de overheid. NOC*NSF heeft deze stelling ook overgenomen in haar position paper over binnensport. Vandaag heeft zij dit opnieuw onder aandacht gebracht bij NOC*NSF en de VNG. De hoop is nu gevestigd dat er voor de zaalhouders meer duidelijkheid komt na het overleg van de Veiligheidsregio’s die mogelijk maandag of dinsdag plaatsvindt.

Zodra er meer duidelijk is wordt daarover meteen op de website knbb.nl gecommuniceerd.

KNBB adviseert zaalhouders om op coöperatieve wijze in gesprek te gaan met de gemeente om hen middels deze informatie te overtuigen hen toestemming te geven om op 1 juni open te mogen. Daarnaast geven wij het advies indien de accommodatie lid is va KHN om ook met KHN contact op te nemen.

Wij hebben van zaalhouders berichten ontvangen dat de volgende gemeenten hun toestemming hebben gegeven: Rotterdam, Amsterdam, Wageningen, Sittard, Beek, Breda. Indien uw accommodatie ook toestemming van de gemeente heeft dan horen wij dat graag zodat we dit ook publiceren.

De KNBB spreekt de hoop uit dat de meeste gemeenten toestemming geven om op 1 juni open te gaan en wenst u veel succes toe tijdens deze moeilijke periode!

Volg www.knbb.nl/coronavirus voor de laatste updates en informatie.

 

---

 

 

UPDATE 20 MEI:

Helaas heeft op dit moment niemand het complete antwoord welke accommodaties wel en welke niet open mogen en per wanneer.

De situatie is: De horeca mag open per 1 juni, en daaronder vallen veel pool-, snooker- en biljartcafes/zalen.

Echter het blijkt dat ondanks dat in diverse gemeenten er al toestemming is gegeven voor opening 1 juni, er toch enkele gemeenten een andere interpretatie hanteren.

(Vanuit zaalhouders hebben wij vernomen dat de gemeenten Breda, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen, Sittard, Beek en Tilburg hen groen licht hebben gegeven om op 1 juni open te gaan.)

Daarbij geldt: Binnensport (verenigingen) mogen pas open per 1 september. Nog ver weg in de tijd dus - dit zou voor biljartverenigingen nog ruim drie maanden zijn zonder inkomsten, en voor clubspelers nog ruim drie maanden geen spel op de eigen vereniging.

Wij als KNBB en NDB (Nederlandse Darts Bond) zetten ons samen in om onze aan de horeca verbonden accommodaties en clubs mee te laten lopen met de lijn horeca. Met als doel dat zij niet pas op 1 september, maar al per 1 juni open zouden mogen voor de clubspelers.

Dit advies om onze sport met de lijn horeca mee te laten lopen is inmiddels met kracht door NOC*NSF overgenomen, en middels een Position Paper ingediend bij de Minister. Dit position paper wordt op 26 mei besproken; een update volgt t.z.t. op deze plek.

Tevens hebben wij als KNBB samen met de NDB vragen ingediend bij een lid van de Tweede Kamer, zodat ook vanuit deze politieke hoek de belangen van onze clubs en verenigingen worden meegenomen. We hopen volgende week te horen welke type accommodaties er nog meer open zouden mogen.

Ons advies aan lokaalhouders: neem contact op met uw gemeente om na te gaan of uw vereniging op 1 juni open mag. Diverse gemeenten hebben hiervoor inmiddels toestemming gegeven! Vanuit zaalhouders hebben wij vernomen dat de gemeenten Breda, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen, Sittard, Beek en Tilburg hen groen licht hebben gegeven om op 1 juni open te gaan. En ontvangt u groen licht van uw gemeente laat het ons dan weten via info@knbb.nl

En, indien u lid bent van Konlinklijke Horeca Nederland: neem ook contact op met hen, zodat ook zij mogelijk uw specifieke belangen kunnen meenemen.

Op 20 mei is ook het Noodpakket Corona 2.0 gepresenteerd door de overheid. Wat dit noodpakket inhoudt, leest u hier. Alle updates in relatie tot biljarten en het coronavirus zijn altijd te vinden op www.knbb.nl/coronavirus.

 

---

 

UPDATE 9 MEI:

Het kabinet maakte op 6 mei de vervolgstappen bekend vanaf 11 mei tot en met 1 september voor de terugkeer vanuit de intelligente lockdoen richting 'normaal'. Voor deze vervolgstappen (routekaart) is het voorbehoud gemaakt dat het aantal besmettingen niet oploopt en dat er uiteraard aan de richtlijnen gehoor wordt gegeven.

De KNBB is blij voor alle spelers (sport en recreatieve spelers), organisaties en lokaliteiten dat er nu perspectief wordt geboden.

Eerder hebben wij al als leidraad een sportspecifiek concept protocol opgesteld en vanuit NOC*NSF is er het algemeen sport protocol.

Wij merken dat de gepresenteerde routekaart bij onze achterban veel vragen oproept. Vragen zoals: welke accommodaties vallen onder horeca, vragen over competities, vragen over onofficiële wedstrijden, etc. Wij hebben samen met andere sportbonden, die vooral in horeca actief zijn, enkele vragen voorgelegd aan NOC*NSF om aan de instanties die betrokken zijn bij de besluitvorming voor te leggen. Dit is vertaald in een Position Paper waarin NOC*NSF ons advies heeft overgenomen om de aan horeca verbonden sport (biljarten, poolen, snooker, darts e.d.) met opening van de horeca  mee te laten gaan.

Vanuit zaalhouders hebben wij vernomen dat de gemeenten Breda, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen, Sittard, Beek en Tilburg hen groen licht hebben gegeven om op 1 juni open te gaan. Bent u lid van KHN? dan adviseren wij u uw vraag ook bij hen te stellen en uiteraard kunt u contact met ons opnemen via info@knbb.nl

Zodra wij meer antwoord hebben gekregen en/of er meer uitleg is over de maatregelen zullen wij dat op www.knbb.nl/coronavirus publiceren.
 

 

Tekst: KNBB
Foto: rechtenvrij via Unsplash

Beleid/reglementen Coronavirus KNBB
Volg ons online