Sportbonden starten project "Samen voor een schone sport"

Project is een vervolg op het succesvolle project Koersen op een schone sport dat vooral gericht was op het wielrennen.

17 december 2016

Tijdens het NK Indoor Atletiek in Omnisportcentrum Apeldoorn is op zondag 28 februari door zes organisaties in de sport het gezamenlijke actieplan Samen voor een schone sport afgetrapt. Dit project is een vervolg op het succesvolle project Koersen op een schone sport dat vooral gericht was op het wielrennen.

Minister Schippers gaf in een videoboodschap aan dat ook in 2016 sporters nog steeds worden verleid om middelen te gebruiken om net even iets harder, hoger verder of sneller te gaan. Gelukkig is er tegenwoordig wel de gezamenlijke en sportbrede wil en inzet om doping uit te bannen: “Het bewustzijn is er dat we samen moeten werken aan een schone sport, om te zorgen dat doping de sport niet kan verpesten. En dat sporters beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen. Ik ben blij dat hier vandaag het project Samen voor een schone sport wordt gelanceerd.”

Samen voor een schone sport is het vervolg op Koersen op een schone sport dat vooral gericht was op het wielrennen. In Samen voor een schone sport werken een brede groep bonden en organisaties samen, ieder met verschillende sport-specifieke dopingaspecten. Zo zijn er dopinggevoelige sporten bij, maar ook sporten waar relatief veel niet-bewuste dopingovertredingen plaatsvinden. Uniek is dat de fitnessbranche ook betrokken is, waarmee het project breder is dan de sportbonden vallend onder koepelorganisatie NOC*NSF.

De KNBB richt zich op niet-bewuste dopingovertredingen (zoals bepaalde medicijnen bijvoorbeeld). Doel van de op te starten campagne is om meer bewustwording over de dopingreglementen te realiseren waardoor er niet alleen meer bekendheid en draagvlak ontstaat maar dat dit ook preventief zal werken wat moet leiden tot minder (onbewuste) dopingovertredingen. De ontwikkelde producten en diensten zullen daarnaast zoveel mogelijk sporttakoverstijgend gedeeld en aangeboden worden. De KNBB is inmiddels gestart met een onderzoek .

Willem La Riviere, directeur KNBB: “In 2015 waren er drie positieve resultaten in de biljartsport als je dat afzet tegen het geringe aantal dopingcontroles dan is dat een hoog aantal. In het algemeen zijn deze het gevolg van onbewust gebruik door medicijnen. Als we zorgen dat het kennisniveau bij onze achterban groter wordt dan moeten we samen in staat zijn dergelijke overtredingen te voorkomen. Want dat is hard nodig omdat dergelijke overtredingen eigenlijk alleen maar verliezers kent. De KNBB is blij dat we nu, mede door het Ministerie van VWS, in staat worden gesteld om een campagne met dit doel te kunnen uitwerken en uitzetten”.

De KNVB gaat werken aan een protocol voor verenigingen en voorlichting geven aan besturen van clubs in het prof- en amateurvoetbal. De Atletiekunie zal zich vooral richten op jeugd, talenten en coaches. De KNBB, waar vooral onbewust dopinggebruik plaats vindt, zal zich concentreren op het realiseren van een grotere bekendheid van de reglementen. Fit!vak (fitnessbranche) zet in op het versterken van de trainersopleiding, door een specifiek hoofdstuk in hun leerboek voor trainers op te nemen en specifieke masterclasses, seminars en workshops te organiseren.

NOC*NSF is coördinator van het bredere actieplan en voert samen met de Dopingautoriteit een aantal sportbrede activiteiten uit. Bijvoorbeeld door in de coachopleidingen de risico’s van dopinggebruik en de rol van coaches ten opzichte van de sporter op te nemen. Of door zich te richten op internationale bestuurders. Wat is hun ervaring en kennis en wat zijn hun wensen op het gebied van antidopingbeleid?

Marcella Mesker, als NOC*NSF bestuurslid aanwezig bij deze kick-off: “Ik heb zelf ongelooflijk veel aan mijn eigen sportcarrière gehad. Dat gun ik de huidige talenten ook. Maar dan moet het wel om schone sport gaan. Om sport die je kan vertrouwen. En het gebruik van doping beschadigt dat vertrouwen.”

Herman Ram, directeur Dopingautoriteit voegt daaraan toe: “Het mooie van dit project is de samenwerking tussen alle partners: de aanpak van dopingproblemen is niet alleen een zaak van de Dopingautoriteit. In tegendeel: het zijn de sportbonden en Fit!Vak die het verschil kunnen maken, en in dit project laten ze zien dat ook te willen”.

Samen voor een schone sport, is een gezamenlijk project van de Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), Fit!vak (namens de fitnessbranche), de Dopingautoriteit en NOC*NSF.

Het Ministerie van VWS subsidieert het project.

Foto's kunt u rechtenvrij downloaden via link http://pers.nocnsf.nl/beeldmateriaal/

http://pers.nocnsf.nl/sportbonden-maken-start-met-samen-voor-een-schone-...

Foto: vertegenwoordigers van de verschillende partners tijdens de kick-off op het NK Atletiek op 28 februari 2016.

Doping(preventie) Riviere, Willem La
Volg ons online