Sectie Snooker: Besluiten over lopende competities en toernooien

Wat gebeurt er met het lopende wedstrijdseizoen? En wat zijn de gevolgen voor de komende competitie en toernooien?

01 april 2020

Besluit/standpunt KNBB Sectie Snooker

 

 

De rest van het competitieseizoen 2019-2020 beschouwt Sectie Snooker als verloren. Wat betreft de ranking, het uitzendbeleid en het NK kunnen wij het volgende melden:

De laatste twee rankingtoernooien van het seizoen worden geschrapt. De ranking zoals die nu is, is dan ook de eindranking voor eventuele plaatsingen voor volgend seizoen. Het huidige uitzendbeleid komt te vervallen, het is namelijk niet eerlijk omdat we geen uitgespeeld seizoen hebben en ook geen NK. We onderzoeken of we nog iets van een invulling kunnen geven aan de potentiële vergoedingen en kijken wat dan "eerlijk" is. Ook zijn we aan het overwegen/onderzoeken om het NK dan wellicht ergens aan het begin van het nieuwe seizoen nog te kunnen gaan spelen.

De Sectie Snooker is hard aan het werk met "hoe" we een invulling kunnen gaan geven aan het nieuwe seizoen, zodra er meer bekend is, laten we het iedereen weten via de site en overige media. Hier alvast antwoord op enkele vragen die mogelijk leven bij onze leden:

 

Een team kan niet verder deelnemen wat gebeurt er met de uitslagen?
Deze vraag kan gecombineerd worden met wat er gebeurt met de promotie/degradatie.

Wij weten nu nog niet hoeveel teams er wel of niet kunnen blijven spelen volgend seizoen i.v.m. de mogelijke impact van de corona crisis op bestaande snookercentra. Wij zijn bezig met de "nieuwe" invulling van de competitie voor volgend seizoen. Mocht alles bij het oude blijven dan hanteren wij de stand van de competitie na de eerste helft van het seizoen, de andere uitslagen komen te vervallen.

Er is geen sprake van een restant van de competitie, de 2e helft komt in zijn geheel te vervallen. De wedstrijden die hierin al wel gespeeld zijn, moeten we helaas als verloren beschouwen.

 

Wanneer wordt de speelkalender voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt?
Wij streven ernaar om de speelkalender voor 1 augustus 2020 bekend te maken. Er zijn zoveel factoren die meespelen in deze bizarre tijden en dagelijks zijn er veranderingen, vergeet ook niet dat we nog moeten afwachten hoeveel speellocaties er over zijn om in te spelen na deze crisis.

 

Wanneer start het seizoen 2020-2021?
De Sectie Snooker is voornemens het nieuwe seizoen op 1 september 2020 te starten.

 

 Bij vragen of opmerkingen over de besluiten van KNBB Sectie Snooker, graag contact opnemen met snooker@knbb.nl.

Alle contactgegevens van het Sectie Snooker bestuur vindt u hier.

 

Alle sectiebesluiten op een rij:
https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-over-lopende-competities-en-toernooien

 

 

 

Van de KNBB voorzitter:

Een grote crisis – met gelukkig toch veel warmte en solidariteit

Op 31 maart is door de overheid besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit in aanvulling op één van de op 23 maart afgekondigde overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen: het verbod tot 1 juni op alle vergunningsplichtige bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen.

Ondanks dat op 23 maart niet expliciet werd vermeld of dit ook sportevenementen zou betreffen heeft de KNBB op die dag direct actie ondernomen. Het eerder genomen besluit van het bondsbestuur om alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen t/m 6 april werd verlengd t/m 1 juni. Immers, gezondheid van de biljarters en het helpen indammen van het coronavirus hadden (en hebben) voor de KNBB absolute prioriteit.

Vandaag, 1 april 2020, hebben alle secties van de KNBB bekend gemaakt wat te doen met hun lopende competities en toernooien, waarbij in veel gevallen nog laten doorgaan helaas geen optie meer is. Helaas – maar ook heel verstandig en verantwoordelijk!

Ongekende impact corona op ons leven en op de sport

Corona heeft Nederland in de greep gekregen, en met grote gevolgen. Natuurlijk de vele besmettingen, de overledenen. Maar ook: het platleggen van een groot deel van ons sociale- en werkleven, op een schaal zoals nog nooit vertoond in vredestijd. Het heeft ongekende gevolgen voor ons allemaal! En gelukkig komen daar ook mooie dingen uit voort: de solidariteit, de vele initiatieven om de zwakkeren in onze samenleving te helpen. En het grote begrip vanuit de biljartcommunity voor het stilleggen van de wedstrijden – ondanks dat spelers hun geliefde hobby, spel of sport niet meer konden uitoefenen, en ondanks dat veel clubs of verenigingen die het toch al niet breed hadden nu hun inkomstenstroom zagen instorten voor een periode van weken of zelfs maanden.

Een ongekende impact dus op lokaalhouders, districten, verenigingen, teams, leden – een impact die die tot ver in de toekomst zal voortduren.
 

Uitspelen van het lopende competitieseizoen – en zo ja, hoe?

Net als bij zoveel sportbonden gold ook bij ons de vraag: nu de resterende wedstrijden van het lopende seizoen zover richting de zomer zijn stilgelegd, kunnen de competities dan überhaupt nog wel worden uitgespeeld? En zo ja, op welke manier – en in welke periode? En, voor alle secties dezelfde voorwaarden, of mogelijk binnen secties andere beslissingen?

Op donderdag 26 maart heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend – en daarom moeten besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen worden

Omdat maatregelen van de overheid van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, had het bondsbestuur besloten om deze maatregelen van 31 maart af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Nu dit besluit van de overheid op 31 maart dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april hebben de secties besluiten genomen over het verdere verloop van de competitie en individuele toernooien. Gepoogd is als secties zoveel mogelijk één lijn volgen, en toch zoveel mogelijk maatwerk te leveren om schade te beperken.

Er is veel begrip voor ieders belang maar met deze besluiten kan helaas niet aan ieders persoonlijke belang gehoor gegeven worden. Gezondheid en veiligheid staan voorop. Maar ook de druk op de najaarskalender, het aantal speelgelegenheden en de onzekerheid over de duur van het virus hebben invloed op het besluit. Alles is meegewogen en helaas kunnen we het seizoen 2019-2020 niet het slot geven dat we gewend zijn, maar richten we ons op de toekomst.

 

Solidariteit binnen het biljarten

Ik wil afsluiten met iets positiefs: de solidariteit binnen het biljarten. Wat is die de laatste weken ongekend groot geweest! Biljartzalen die direct gevolg gaven aan onze adviezen en hun zaak sloten zonder dat er enige verplichting was, maar puur omdat ook voor hen de gezondheid van biljarters bovenaan stond. De vele initiatieven binnen en buiten het biljarten om de horeca door deze moeilijke tijd de lozen, zoals #Helpdehoreca. De projecten om eenzaamheid bij voornamelijk oudere spelers tegen te gaan, bijvoorbeeld het KNBB/NJBB project #Sportersvoorelkaar. De warmte die biljarters op social media naar elkaar hebben laten zien; het delen met elkaar van mooie momenten om alles net iets leuker te maken; het begrip dat er nu even iets belangrijkers was dan ons geliefde biljartspelletje. Het zijn enkele van de weinige pluspunten aan het coronavirus - maar niettemin pluspunten die mij als KNBB-voorzitter uiterst trots stemmen.

Onze wens: veel gezondheid voor ons allemaal, en zeker ook voor de ouderen – een belangrijk en groot onderdeel van het ledenbestand van onze Bond. Met alle maatregelen van de laatste weken hopen wij ons noodzakelijke steentje bij te dragen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Voor diegenen die corona ook persoonlijk hebben ervaren, die een naaste hebben zien ziek worden of zelfs overlijden, of die momenteel nog in onzekerheid zijn over de status van de ziekte bij ouders, partner of familie: wij wensen jullie heel veel kracht en sterkte toe in deze zware tijden.

 

Met sportieve groet,

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

 

Foto: Corné Kuijpers

Competitie Coronavirus Secties
Volg ons online