Notulen Sectieraad Snooker

Notulen Sectieraad Snooker van 21 juni 2022

15 november 2022

De notulen van de Sectieraad Snooker van 21 juni 2022 zijn geplaatst. U kunt ze vinden op www.snooker.nl onder het kopje organisatie, sectieraad of via de onderstaande link.

Notulen Sectieraad juni 2022

Secties Snooker
Volg ons online