Notulen Sectieraad Snooker

Notulen Sectieraad Snooker van 19 november 2019

20 januari 2020

De notulen van de Sectieraad Snooker van 19 november 2019, het financieel verslag van 2019 en begroting 2020 zijn geplaatst. U kunt ze vinden op www.snooker.nl onder het kopje organisatie, sectieraad of via de onderstaande links.

Notulen Sectieraad November 2019

Financieel verslag sectie Snooker 2019 en begroting 2020

 

Secties Snooker
Volg ons online