Leden projectteam innovatie/marketing/productontwikkeling

Gezocht: een keusporter, werkzaam in één of meerdere van de volgende vakgebieden (marketing, communicatie, reclame, design, IT-development), die wil meedenken aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten

17 januari 2022

Nederland verandert. Onze keusporten willen volop mee in die verandering. Digitalisering, sociale media, een biljartmaatje vinden via je app, je uitslagen en persoonlijke ranking elk moment beschikbaar, topwedstrijden volgen op elk gewenst moment…. De ontwikkeling van het dag biljart, de opkomst van pool en snooker en de fantastische wereldprestaties van onze toppers. Dit alles vormt aangrijpingspunt  voor het bondsbestuur de toekomst van de keusport nadrukkelijk te herdefiniëren.

Dit alles tegen de achtergrond waarin communicatie, innovatie en maatschappelijke waardes voor alle sportbonden aan belang toenemen. Onze achterban te informeren, nieuwe doelgroepen motiveren, mensen verbinden rond de keusporten en bijdragen aan meer media-aandacht ten behoeve van ons groeiend imago en de doorgroei van de vier biljartdisciplines: carambole, driebanden, pool en snooker.

Onlangs is de strategische keuze gemaakt dat er onder regie van het bondsbestuur nieuwe aansprekende producten en diensten dienen te komen waarmee groei en aanvullende inkomsten gegenereerd worden.

Hiervoor is een plan van aanpak inclusief budget en een businesscase met te monitoren fases noodzakelijk, zodat het bondsbestuur in staat is te sturen op de door hen gemaakte (product/diensten)keuzes. Om te komen tot een plan van aanpak zijn meerdere procestappen vastgelegd en is een projectteam met een mix aan enthousiaste en betrokken personen nodig.

Ben jij, keusporter, werkzaam in één of meerdere van de volgende vakgebieden (marketing, communicatie, reclame, design, IT-development), en wil meedenken aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten geef je dan nu op.

 

Projectteam MarCom KNBB
Type functie: vrijwilliger/onbezoldigd
Geschatte inzet: één avondvergadering per maand (soms in Nieuwegein, soms vanuit huis via je beeldscherm)
Aansturing: door bestuurslid MarCom en directeur KNBB
Hoofddoel: opstellen plan van aanpak met concrete aanbevelingen en businesscase
 

Interesse?
Stuur je sollicitatie inclusief CV naar: w.riviere@knbb.nl o.v.v. “projectteam MarCom KNBB”.

 

Initiatieven Innovatie Vrijwilligers
Volg ons online