Het Smartproject: een update

Het Smartproject gaat in 2020 al het derde jaar in, met volop nieuwe ontwikkelingen!

Een update

12 december 2019

 

 

Aantal Scholen

Inmiddels staat er een SmartPool tafel op 41 scholen. Heel gaaf dat we in een jaar van 0 naar 41 scholen zijn gegaan! En de 42ste school staat in de planning.

 

 

 

SmartPool Cup

Alle scholen zijn inmiddels benaderd met de vraag om mee te doen aan de SmartPool scholencompetitie. 13 januari 2020 sluit de inschrijving en dan weten we hoeveel en welke scholen met hun brugklas meedoen. De finale is op 18 april 2020 tijdens de Meisjes Olympiade in Egmond aan Zee.

De scholencompetitie is hét moment voor SmartPool trainers om aan te haken en te assisteren op de school. En een mooie kans om je eigen lesaanbod aan te kunnen bieden. We horen graag of je wil meehelpen!

 

 

Doorontwikkeling lesmateriaal

Wat uit de praktijk terugkomt en ook gestaafd wordt vanuit onderzoek van het Mulier Instituut is de behoefte naar verbreding van het lesmateriaal.

We hebben inmiddels een oproep uitgezet voor personen met kennis van wiskunde/natuurkunde en onderwijslesmateriaal om daarmee nieuw lesmateriaal en lesplan te ontwikkelen. Doel is dat dit nieuwe materiaal in april 2020 gereed is. Het is de bedoeling dat het materiaal meteen wordt uitgebreid met SmartSnooker en SmartBiljart.

 

 

SmartSnooker

Zoals hierboven aangegeven wordt het lesmateriaal met snooker uitgebreid. Op 18 december 2019 komt een commissie bij elkaar om SmartSnooker op te gaan starten!

 

 

Cursus toepassing SmartPool

In januari/februari 2020 wordt een cursus voor de huidige SmartPool trainers georganiseerd. Dit met als doel om hen beter te betrekken bij de scholen, bijvoorbeeld ook bij de SmartPool Cup. Alle trainers krijgen tijdig bericht hierover.

 

 

Crowdfunding SmartPool

En tenslotte is er nog de crowdfundingsactie SmartPool. Doneer om snooker en pool op school te krijgen!

 

 

Tekst, foto's. banner, logo: KNBB/SmartPool

Innovatie Jeugd SmartCue/SmartPool
Volg ons online