Een woord van de penningmeester

Begroting Nederlands Kampioenschap 2022

21 oktober 2022

Beste snookerspelers,

Ik heb een aantal keer de vraag gesteld gekregen waarom de inschrijfgelden hoger zijn geweest dan we in eerdere edities hebben gedaan. Namelijk 20 euro voor kwalificaties en 35 euro voor geplaatste spelers. Middels deze weg wil ik iets meer inzicht geven in de begroting van deze editie NK Snooker in Westend Zaandam.

Inschrijfgeld = Prijzengeld. Een veel geziene term bij de aankondiging van toernooien. Maar is dat wel altijd zo makkelijk? Het antwoord daarop is in vele gevallen ja!
Echter geldt dit alleen voor toernooien waarbij de organisatie beperkt kan worden tot iemand die belangeloos het voortouw neemt en een zaaleigenaar die zijn zaal kosteloos beschikbaar stelt.

Voor een toernooi van de schaalgrootte als een NK is dat simpelweg niet mogelijk, ondanks dat wel belangeloos het voortouw is genomen en Westend Zaandam zo vriendelijk is geweest om de zaal kosteloos ter beschikking te stellen, waar wij als sectie Snooker zeer dankbaar voor zijn. Echter met een evenement van deze grootte komen er veel meer kosten bij kijken dan alleen dat.

Gelukkig werken we met veel vrijwilligers, maar ons uitgangspunt is als eerste dat een vrijwilliger kostenneutraal weer weggaat bij het NK.

Om een beeld te schetsen van wat dit NK financieel voor impact heeft, vind ik het fijn daar ook meer transparantie in te geven. Hier een overzicht van baten en lasten.

Zoals je hier ziet, kost het NK ongeveer het dubbele van wat het aan inschrijfgeld oplevert.

Uiteraard moet het bedrag dat hier tekort is ergens van betaald worden. Dit wordt deels gecompenseerd uit de algemene reserve, en deels vanuit de ledencontributie. Deze kosten hebben een flinke impact op onze begroting, gezien ons teruggedrongen ledenaantal. Je kan nu terugrekenen dat dit NK ongeveer € 6,- per actief lid heeft gekost, gelijk een indicatie waarom lidmaatschappen zo belangrijk zijn om onze sport te kunnen laten groeien.

Ik hoop nog vele mooie evenementen te mogen opzetten, en als iemand vragen heeft over dit financiële plaatje, hoop ik dat jullie mij weten te vinden.

Met sportieve groet,

Sebastiaan Kan

Penningmeester Sectie Snooker

 

 

 

 

NK Snooker
Volg ons online