110 miljoen euro ondersteuning voor sportverenigingen

90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020, en 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie

01 mei 2020

Het kabinet stelt 110 miljoen euro ter beschikking om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. NOC*NSF had minister Martin van Rijn in een brief gevraagd om een pakket aan noodmaatregelen, zodat sportverenigingen in staat blijven hun belangrijke maatschappelijke rol ook in de toekomst te blijven vervullen.

 

 

Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen, zo staat vandaag te lezen in dit stuk van de Rijksoveheid. Ook sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen.

 

 

Quote uit het artikel: De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.

 

 

Deze regeling kan echt heel belangrijk voor de 1300 bij de KNBB aangesloten biljartverenigingen. Zodra bekend is hoe biljartverenigingen hiervan gebruik kunnen maken zullen wij dit in dit artikel publiceren (als update), en tevens op onze algemene informatiepagina voor biljarten in relatie tot corona www.knbb.nl/coronavirus.

Biljartzalen Coronavirus Initiatieven
Volg ons online