Bijzondere leden

KNBB SNOOKER ERELEDEN & LEDEN VAN VERDIENSTE

Jan Verhaas, Erelid KNBB
John den Hartog, Lid van Verdienste KNBB
Peter de Brie, Bondsridder
Simon Reuter, Bondsridder
Henk Theunissen, Lid van Verdienste KNBB, † overleden op 23 mei 2008

Volg ons online