Tweede Studiedag SmartPool op 18 april

Om (geïnteresseerde) docenten handvatten en meer ondersteuning te bieden om Smartpool intensief te kunnen betrekken in wiskundelessen. Inschrijving tot 11 april

03 april 2019

Op 27 februari hebben wij de eerste Studiedag Smartpool georganiseerd, de 12 deelnemers waren zeer positief over deze dag. Op 18 april organiseren wij opnieuw deze studiedag.

Om (geïnteresseerde) docenten handvatten en meer ondersteuning te bieden om Smartpool intensief te kunnen betrekken in wiskundelessen op school organiseren wij deze Studiedag Smartpool.

 

 

Studiedag SmartPool: Wiskunde aan de pooltafel?

Datum 18 april
De studiedag begint om 10:00 uur en duurt tot maximaal 15:00 uur

Tussen de middag 12:30-13:15 uur is er lunch.

Locatie: Bondsbureau KNBB, Archimedesbaan 7, Nieuwegein
Parkeren (gratis) kun je het beste doen aan de achterkant van nummer 13.

 

 

Inhoud Studiedag:

- introductie smartpool (door Willem La Riviere, directeur KNBB)

- workshop "Poolbiljarten gebruiken in de wiskundeles" (door Erik van Haren), Hoe kun je aantrekkelijke wiskunde brengen door poolbiljarten eraan te verbinden.

pauze, met verzorgde lunch

- workshop "Wiskunde toepassen aan de pooltafel" (door Erik van Haren) Hoe breng je de theorie uit het boekje "wiskunde aan de pooltafel" in praktijk

- uitleg doelen Smartpool in 2019 (o.a. smartpoolcompetitie scholen en uitbreiding materiaal) (door Willem La Riviere).

 

 

Alle deelnemers ontvangen het lessenpakket geschreven met de Smart Pool Aiming Tool.

Ook ontvangt elke deelnemer aan het einde van de dag een Smartpool nascholings-certificaat, waarmee kan worden aangetoond dat de deelnemer een Smartpoolles kan verzorgen.

 

 

Kosten € 75,- inclusief lunch, koffie en thee, wanneer besloten wordt om het Smartpoolpakket af te nemen worden de kosten van de deelname in mindering op de aanschaf gebracht. Indien deelnemer reeds een Smartpooltafel op school heeft staan, geldt een reductie van €25,- op het inschrijfgeld.

 

 

Interesse om deel te nemen stuur dan voor 11 april een e-mail met uw gegevens naar info@knbb.nl

Hopelijk zien wij u op 18 april!

Opleiding SmartPool
Volg ons online